Sàn Gỗ 370 Trường Chinh 024.629.53204 0982.008.540 - 0902.091.176 hmquyet@gmail.com hmquyet@gmail.com
Quick-Step Laminate Classic CL1016
Quick-Step Laminate Classic CL1016
Chi tiết
JANMI khoá hèm vân phẳng B21
JANMI khoá hèm vân phẳng B21
Chi tiết
JANMI khoá hèm vân phẳng O39
JANMI khoá hèm vân phẳng O39
Chi tiết
JANMI khoá hèm vân phẳng AC21
JANMI khoá hèm vân phẳng AC21
Chi tiết
JANMI khoá hèm vân phẳng CE21
JANMI khoá hèm vân phẳng CE21
Chi tiết
Robina T14

– Độ dày: 8mm
– Tiêu chuẩn: AC4, E1, HDF
– Độ mài mòn: AC4
– Hệ khóa, hèm độc quyền: R-CLICK® / R-LOCK®
– Kích thước: 193mm x 1283mm

Robina T14

Giá: 300.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 290.000 (đ/m²)

Nẹp đồng đúc

Giá: Liên hệ

Sàn gỗ Pơ Mu PM004

Xuất xứ: Sản xuất tại Việt Nam
Kích thước: (15 x 92 x 450) mm

Sàn gỗ Pơ Mu PM004

Giá: Liên hệ

Sàn gỗ Pơ Mu PM003

Xuất xứ: Sản xuất tại Việt Nam
Kích thước: (15 x 92 x 600) mm

Sàn gỗ Pơ Mu PM003

Giá: Liên hệ

Sàn gỗ Pơ Mu PM002

Xuất xứ: Sản xuất tại Việt Nam
Kích thước: (15 x 92 x 750) mm

Sàn gỗ Pơ Mu PM002

Giá: Liên hệ

Sàn gỗ Pơ Mu PM001

Xuất xứ: Sản xuất tại Việt Nam
Kích thước: (15 x 92 x 900) mm

Sàn gỗ Pơ Mu PM001

Giá: Liên hệ

Sàn gỗ Óc Chó OC005

Xuất xứ: Nhập khẩu tại Mỹ
Kích thước: 15 x 92 x 450 mm

Sàn gỗ Óc Chó OC005

Giá: Liên hệ

Sàn gỗ Óc Chó OC004

Xuất xứ: Nhập khẩu tại Mỹ
Kích thước: 15 x 92 x 600 mm

Sàn gỗ Óc Chó OC004

Giá: Liên hệ

Sàn gỗ Óc Chó OC003

Xuất xứ: Nhập khẩu tại Mỹ
Kích thước: 15 x 92 x 750 mm

Sàn gỗ Óc Chó OC003

Giá: Liên hệ