Sàn Gỗ 370 Trường Chinh 024.629.53204 0982.008.540 - 0902.091.176 hmquyet@gmail.com hmquyet@gmail.com
Quick-Step Laminate Classic CL1016
Quick-Step Laminate Classic CL1016
Chi tiết
JANMI khoá hèm vân phẳng B21
JANMI khoá hèm vân phẳng B21
Chi tiết
JANMI khoá hèm vân phẳng O39
JANMI khoá hèm vân phẳng O39
Chi tiết
JANMI khoá hèm vân phẳng AC21
JANMI khoá hèm vân phẳng AC21
Chi tiết
JANMI khoá hèm vân phẳng CE21
JANMI khoá hèm vân phẳng CE21
Chi tiết
Kronoswiss D8014 New York Oak

Xuất sứ: 100% Thụy Sĩ
Kích thước: 1380 (D) x 159 (R) x 8mm
Tiêu chuẩn: AC4 KL32
Khóa: bản quyền 2G Valinge, hèm V 4 cạnh, cốt HDF siêu chịu nước.

Kronoswiss D8014 New York Oak

Giá: 395.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 385.000 (đ/m²)

Kronoswiss D8013 Helsinki Oak

Xuất sứ: 100% Thụy Sĩ
Kích thước: 1380 (D) x 159 (R) x 8mm
Tiêu chuẩn: AC4 KL32
Khóa: bản quyền 2G Valinge, hèm V 4 cạnh, cốt HDF siêu chịu nước.

Kronoswiss D8013 Helsinki Oak

Giá: 395.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 385.000 (đ/m²)

Kronoswiss D2708 Butternut

Xuất sứ: 100% Thụy Sĩ
Kích thước: 1380 (D) x 159 (R) x 8mm
Tiêu chuẩn: AC4 KL32
Khóa: bản quyền 2G Valinge, hèm V 4 cạnh, cốt HDF siêu chịu nước.

Kronoswiss D2708 Butternut

Giá: 395.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 385.000 (đ/m²)

Kronoswiss D2431 Cavallo Oak

Xuất sứ: 100% Thụy Sĩ
Kích thước: 1380 (D) x 159 (R) x 8mm
Tiêu chuẩn: AC4 KL32
Khóa: bản quyền 2G Valinge, hèm V 4 cạnh, cốt HDF siêu chịu nước.

Kronoswiss D2431 Cavallo Oak

Giá: 395.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 385.000 (đ/m²)

Kronoswiss D2439 Chocolate

Xuất sứ: 100% Thụy Sĩ
Kích thước: 1380 (D) x 159 (R) x 8mm
Tiêu chuẩn: AC4 KL32
Khóa: bản quyền 2G Valinge, hèm V 4 cạnh, cốt HDF siêu chịu nước.

Kronoswiss D2439 Chocolate

Giá: 395.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 385.000 (đ/m²)

Kronoswiss D2300 American Walnut

Xuất sứ: 100% Thụy Sĩ
Kích thước: 1380 (D) x 159 (R) x 8mm
Tiêu chuẩn: AC4 KL32
Khóa: bản quyền 2G Valinge, hèm V 4 cạnh, cốt HDF siêu chịu nước.

Kronoswiss D2300 American Walnut

Giá: 395.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 385.000 (đ/m²)

Kronoswiss D2280 Doussie

Xuất sứ: 100% Thụy Sĩ
Kích thước: 1380 (D) x 159 (R) x 8mm
Tiêu chuẩn: AC4 KL32
Khóa: bản quyền 2G Valinge, hèm V 4 cạnh, cốt HDF siêu chịu nước.

Kronoswiss D2280 Doussie

Giá: 395.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 385.000 (đ/m²)