Sàn Gỗ 370 Trường Chinh 024.629.53204 0982.008.540 - 0902.091.176 hmquyet@gmail.com hmquyet@gmail.com
Quick-Step Laminate Classic CL1016
Quick-Step Laminate Classic CL1016
Chi tiết
JANMI khoá hèm vân phẳng B21
JANMI khoá hèm vân phẳng B21
Chi tiết
JANMI khoá hèm vân phẳng O39
JANMI khoá hèm vân phẳng O39
Chi tiết
JANMI khoá hèm vân phẳng AC21
JANMI khoá hèm vân phẳng AC21
Chi tiết
JANMI khoá hèm vân phẳng CE21
JANMI khoá hèm vân phẳng CE21
Chi tiết
Kronoswiss D3030 Arosa Oak

Xuất sứ: 100% Thụy Sĩ
Kích thước: 1380 (D) x 193 (R) x 12mm
Tiêu chuẩn: AC5 KL33
Khóa: bản quyền 5G Valinge với lẫy nhựa, hèm V 4 cạnh, cốt HDF siêu chịu nước.

Kronoswiss D3030 Arosa Oak

Giá: 560.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 540.000 (đ/m²)

Kronoswiss D3034 Engelberg Oak

Xuất sứ: 100% Thụy Sĩ
Kích thước: 1380 (D) x 193 (R) x 12mm
Tiêu chuẩn: AC5 KL33
Khóa: bản quyền 5G Valinge với lẫy nhựa, hèm V 4 cạnh, cốt HDF siêu chịu nước.

Kronoswiss D3034 Engelberg Oak

Giá: 560.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 540.000 (đ/m²)

Kronoswiss D3033 Zermatt Oak

Xuất sứ: 100% Thụy Sĩ
Kích thước: 1380 (D) x 193 (R) x 12mm
Tiêu chuẩn: AC5 KL33
Khóa: bản quyền 5G Valinge với lẫy nhựa, hèm V 4 cạnh, cốt HDF siêu chịu nước.

Kronoswiss D3033 Zermatt Oak

Giá: 560.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 540.000 (đ/m²)

Kronoswiss D3032 Verbier Oak

Xuất sứ: 100% Thụy Sĩ
Kích thước: 1380 (D) x 193 (R) x 12mm
Tiêu chuẩn: AC5 KL33
Khóa: bản quyền 5G Valinge với lẫy nhựa, hèm V 4 cạnh, cốt HDF siêu chịu nước.

Kronoswiss D3032 Verbier Oak

Giá: 560.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 540.000 (đ/m²)

Kronoswiss D3031 St. Moritz Oak

Xuất sứ: 100% Thụy Sĩ
Kích thước: 1380 (D) x 193 (R) x 12mm
Tiêu chuẩn: AC5 KL33
Khóa: bản quyền 5G Valinge với lẫy nhựa, hèm V 4 cạnh, cốt HDF siêu chịu nước.

Kronoswiss D3031 St. Moritz Oak

Giá: 560.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 540.000 (đ/m²)

Kronoswiss D3035 Davos Oak

Xuất sứ: 100% Thụy Sĩ
Kích thước: 1380 (D) x 193 (R) x 12mm
Tiêu chuẩn: AC5 KL33
Khóa: bản quyền 5G Valinge với lẫy nhựa, hèm V 4 cạnh, cốt HDF siêu chịu nước.

Kronoswiss D3035 Davos Oak

Giá: 560.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 540.000 (đ/m²)

Kronoswiss D2025 Leysin Oak

Xuất sứ: 100% Thụy Sĩ
Kích thước: 1380 (D) x 193 (R) x 12mm
Tiêu chuẩn: AC5 KL33
Khóa: bản quyền 5G Valinge với lẫy nhựa, hèm V 4 cạnh, cốt HDF siêu chịu nước.

Kronoswiss D2025 Leysin Oak

Giá: 560.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 540.000 (đ/m²)