Sàn Gỗ 370 Trường Chinh 024.629.53204 0982.008.540 - 0902.091.176 hmquyet@gmail.com hmquyet@gmail.com
Quick-Step Laminate Classic CL1016
Quick-Step Laminate Classic CL1016
Chi tiết
JANMI khoá hèm vân phẳng B21
JANMI khoá hèm vân phẳng B21
Chi tiết
JANMI khoá hèm vân phẳng O39
JANMI khoá hèm vân phẳng O39
Chi tiết
JANMI khoá hèm vân phẳng AC21
JANMI khoá hèm vân phẳng AC21
Chi tiết
JANMI khoá hèm vân phẳng CE21
JANMI khoá hèm vân phẳng CE21
Chi tiết
Kronoswiss D 2439 WG

Xuất sứ: 100% Thụy Sĩ
Kích thước: 1380 (D) x 159 (R) x 10mm
Khóa: bản quyền 5G Valinge với lẫy nhựa, hèm V 4 cạnh, cốt HDF siêu chịu nước.

Kronoswiss D 2439 WG

Giá: 480.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 460.000 (đ/m²)

Kronoswiss D 2431 WG

Xuất sứ: 100% Thụy Sĩ
Kích thước: 1380 (D) x 159 (R) x 10mm
Khóa: bản quyền 5G Valinge với lẫy nhựa, hèm V 4 cạnh, cốt HDF siêu chịu nước.

Kronoswiss D 2431 WG

Giá: 480.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 460.000 (đ/m²)

Kronoswiss D 2247 WG

Xuất sứ: 100% Thụy Sĩ
Kích thước: 1380 (D) x 159 (R) x 10mm
Khóa: bản quyền 5G Valinge với lẫy nhựa, hèm V 4 cạnh, cốt HDF siêu chịu nước.

Kronoswiss D 2247 WG

Giá: 480.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 460.000 (đ/m²)

Kronoswiss D 854 PR

Xuất sứ: 100% Thụy Sĩ
Kích thước: 1380 (D) x 159 (R) x 10mm
Khóa: bản quyền 5G Valinge với lẫy nhựa, hèm V 4 cạnh, cốt HDF siêu chịu nước.

Kronoswiss D 854 PR

Giá: 480.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 460.000 (đ/m²)