Sàn Gỗ 370 Trường Chinh 024.629.53204 0982.008.540 - 0902.091.176 hmquyet@gmail.com hmquyet@gmail.com
Quick-Step Laminate Classic CL1016
Quick-Step Laminate Classic CL1016
Chi tiết
JANMI khoá hèm vân phẳng B21
JANMI khoá hèm vân phẳng B21
Chi tiết
JANMI khoá hèm vân phẳng O39
JANMI khoá hèm vân phẳng O39
Chi tiết
JANMI khoá hèm vân phẳng AC21
JANMI khoá hèm vân phẳng AC21
Chi tiết
JANMI khoá hèm vân phẳng CE21
JANMI khoá hèm vân phẳng CE21
Chi tiết
Kronoswiss Giant D 2994 CP

Kích thước: 1845 (D) x 188 (R) x 12mm
Xuất sứ: 100% Thụy Sĩ
Tiêu chuẩn: Hèm khóa bản quyền 5G Valinge với lẫy nhựa, hèm V 4 cạnh, cốt HDF siêu chịu nước.

Kronoswiss Giant D 2994 CP

Giá: 560.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 540.000 (đ/m²)

Kronoswiss Giant D 2462 ER

Kích thước: 1845 (D) x 188 (R) x 12mm
Xuất sứ: 100% Thụy Sĩ
Tiêu chuẩn: Hèm khóa bản quyền 5G Valinge với lẫy nhựa, hèm V 4 cạnh, cốt HDF siêu chịu nước.

Kronoswiss Giant D 2462 ER

Giá: 560.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 540.000 (đ/m²)

Kronoswiss Giant D 2999 CP

Kích thước: 1845 (D) x 188 (R) x 12mm
Xuất sứ: 100% Thụy Sĩ
Tiêu chuẩn: Hèm khóa bản quyền 5G Valinge với lẫy nhựa, hèm V 4 cạnh, cốt HDF siêu chịu nước.

Kronoswiss Giant D 2999 CP

Giá: 560.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 540.000 (đ/m²)

Kronoswiss Giant D 2801 CP

Kích thước: 1845 (D) x 188 (R) x 12mm
Xuất sứ: 100% Thụy Sĩ
Tiêu chuẩn: Hèm khóa bản quyền 5G Valinge với lẫy nhựa, hèm V 4 cạnh, cốt HDF siêu chịu nước.

Kronoswiss Giant D 2801 CP

Giá: 560.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 540.000 (đ/m²)

Kronoswiss Giant D 2933 ER

Kích thước: 1845 (D) x 188 (R) x 12mm
Xuất sứ: 100% Thụy Sĩ
Tiêu chuẩn: Hèm khóa bản quyền 5G Valinge với lẫy nhựa, hèm V 4 cạnh, cốt HDF siêu chịu nước.

Kronoswiss Giant D 2933 ER

Giá: 560.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 540.000 (đ/m²)

Kronoswiss Giant D 2413 ER

Kích thước: 1845 (D) x 188 (R) x 12mm
Xuất sứ: 100% Thụy Sĩ
Tiêu chuẩn: Hèm khóa bản quyền 5G Valinge với lẫy nhựa, hèm V 4 cạnh, cốt HDF siêu chịu nước.

Kronoswiss Giant D 2413 ER

Giá: 560.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 540.000 (đ/m²)

Kronoswiss Giant D 2800 CP

Kích thước: 1845 (D) x 188 (R) x 12mm
Xuất sứ: 100% Thụy Sĩ
Tiêu chuẩn: Hèm khóa bản quyền 5G Valinge với lẫy nhựa, hèm V 4 cạnh, cốt HDF siêu chịu nước.

Kronoswiss Giant D 2800 CP

Giá: 560.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 540.000 (đ/m²)