Sàn Gỗ 370 Trường Chinh 024.629.53204 0982.008.540 - 0902.091.176 hmquyet@gmail.com hmquyet@gmail.com
Quick-Step Laminate Classic CL1016
Quick-Step Laminate Classic CL1016
Chi tiết
JANMI khoá hèm vân phẳng B21
JANMI khoá hèm vân phẳng B21
Chi tiết
JANMI khoá hèm vân phẳng O39
JANMI khoá hèm vân phẳng O39
Chi tiết
JANMI khoá hèm vân phẳng AC21
JANMI khoá hèm vân phẳng AC21
Chi tiết
JANMI khoá hèm vân phẳng CE21
JANMI khoá hèm vân phẳng CE21
Chi tiết
Kronoswiss D 3259 CF

Xuất sứ: 100% Thụy Sĩ
Kích thước: 1380 (D) x 193 (R) x 10mm
Khóa: bản quyền 5G Valinge với lẫy nhựa, hèm V 4 cạnh, cốt HDF siêu chịu nước.

Kronoswiss D 3259 CF

Giá: 460.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 440.000 (đ/m²)

Kronoswiss D 3257 CF

Xuất sứ: 100% Thụy Sĩ
Kích thước: 1380 (D) x 193 (R) x 10mm
Khóa: bản quyền 5G Valinge với lẫy nhựa, hèm V 4 cạnh, cốt HDF siêu chịu nước.

Kronoswiss D 3257 CF

Giá: 460.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 440.000 (đ/m²)

Kronoswiss D 3255 CF

Xuất sứ: 100% Thụy Sĩ
Kích thước: 1380 (D) x 193 (R) x 10mm
Khóa: bản quyền 5G Valinge với lẫy nhựa, hèm V 4 cạnh, cốt HDF siêu chịu nước.

Kronoswiss D 3255 CF

Giá: 460.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 440.000 (đ/m²)

Kronoswiss D 3253 CF

Xuất sứ: 100% Thụy Sĩ
Kích thước: 1380 (D) x 193 (R) x 10mm
Khóa: bản quyền 5G Valinge với lẫy nhựa, hèm V 4 cạnh, cốt HDF siêu chịu nước.

Kronoswiss D 3253 CF

Giá: 460.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 440.000 (đ/m²)

Kronoswiss D 3250 CF

Xuất sứ: 100% Thụy Sĩ
Kích thước: 1380 (D) x 193 (R) x 10mm
Khóa: bản quyền 5G Valinge với lẫy nhựa, hèm V 4 cạnh, cốt HDF siêu chịu nước.

Kronoswiss D 3250 CF

Giá: 460.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 440.000 (đ/m²)

Kronoswiss D 3249 CF

Xuất sứ: 100% Thụy Sĩ
Kích thước: 1380 (D) x 193 (R) x 10mm
Khóa: bản quyền 5G Valinge với lẫy nhựa, hèm V 4 cạnh, cốt HDF siêu chịu nước.

Kronoswiss D 3249 CF

Giá: 460.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 440.000 (đ/m²)

Kronoswiss D 3248 CF

Xuất sứ: 100% Thụy Sĩ
Kích thước: 1380 (D) x 193 (R) x 10mm
Khóa: bản quyền 5G Valinge với lẫy nhựa, hèm V 4 cạnh, cốt HDF siêu chịu nước.

Kronoswiss D 3248 CF

Giá: 460.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 440.000 (đ/m²)

Kronoswiss D 3247 CF

Xuất sứ: 100% Thụy Sĩ
Kích thước: 1380 (D) x 193 (R) x 10mm
Khóa: bản quyền 5G Valinge với lẫy nhựa, hèm V 4 cạnh, cốt HDF siêu chịu nước.

Kronoswiss D 3247 CF

Giá: 460.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 440.000 (đ/m²)