Sàn Gỗ 370 Trường Chinh 024.629.53204 0982.008.540 - 0902.091.176 hmquyet@gmail.com hmquyet@gmail.com
Quick-Step Laminate Classic CL1016
Quick-Step Laminate Classic CL1016
Chi tiết
JANMI khoá hèm vân phẳng B21
JANMI khoá hèm vân phẳng B21
Chi tiết
JANMI khoá hèm vân phẳng O39
JANMI khoá hèm vân phẳng O39
Chi tiết
JANMI khoá hèm vân phẳng AC21
JANMI khoá hèm vân phẳng AC21
Chi tiết
JANMI khoá hèm vân phẳng CE21
JANMI khoá hèm vân phẳng CE21
Chi tiết
Kronoswiss D3043 Cordoba Oak

Xuất sứ: 100% Thụy Sĩ
Kích thước: 1380 (D) x 193 (R) x 8mm
Tiêu chuẩn: AC4 KL32
Khóa: bản quyền 2G Valinge, hèm V 4 cạnh, cốt HDF siêu chịu nước.

Kronoswiss D3043 Cordoba Oak

Giá: 315.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 305.000 (đ/m²)

Kronoswiss D4200 Bern Oak

Xuất sứ: 100% Thụy Sĩ
Kích thước: 1380 (D) x 193 (R) x 8mm
Tiêu chuẩn: AC4 KL32
Khóa: bản quyền 2G Valinge, cốt HDF siêu chịu nước.

Kronoswiss D4200 Bern Oak

Giá: 315.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 305.000 (đ/m²)

Kronoswiss D2836 Elegance Oak

Xuất sứ: 100% Thụy Sĩ
Kích thước: 1380 (D) x 193 (R) x 8mm
Tiêu chuẩn: AC4 KL32
Khóa: bản quyền 2G Valinge, cốt HDF siêu chịu nước.

Kronoswiss D2836 Elegance Oak

Giá: 315.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 305.000 (đ/m²)

Kronoswiss D2565 Oak Provence

Xuất sứ: 100% Thụy Sĩ
Kích thước: 1380 (D) x 193 (R) x 8mm
Tiêu chuẩn: AC4 KL32
Khóa: bản quyền 2G Valinge, cốt HDF siêu chịu nước.

Kronoswiss D2565 Oak Provence

Giá: 315.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 305.000 (đ/m²)

Kronoswiss D2539 Elegance Light Oak

Xuất sứ: 100% Thụy Sĩ
Kích thước: 1380 (D) x 193 (R) x 8mm
Tiêu chuẩn: AC4 KL32
Khóa: bản quyền 2G Valinge, cốt HDF siêu chịu nước.

Kronoswiss D2539 Elegance Light Oak

Giá: 315.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 305.000 (đ/m²)

Kronoswiss D2281 Original Merbau

Xuất sứ: 100% Thụy Sĩ
Kích thước: 1380 (D) x 193 (R) x 8mm
Tiêu chuẩn: AC4 KL32
Khóa: bản quyền 2G Valinge, cốt HDF siêu chịu nước.

Kronoswiss D2281 Original Merbau

Giá: 315.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 305.000 (đ/m²)

Kronoswiss D2266 Noce Montepulciano

Xuất sứ: 100% Thụy Sĩ
Kích thước: 1380 (D) x 193 (R) x 8mm
Tiêu chuẩn: AC4 KL32
Khóa: bản quyền 2G Valinge, cốt HDF siêu chịu nước.

Kronoswiss D2266 Noce Montepulciano

Giá: 315.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 305.000 (đ/m²)