Sàn Gỗ 370 Trường Chinh 024.629.53204 0982.008.540 - 0902.091.176 hmquyet@gmail.com hmquyet@gmail.com
Quick-Step Laminate Classic CL1016
Quick-Step Laminate Classic CL1016
Chi tiết
JANMI khoá hèm vân phẳng B21
JANMI khoá hèm vân phẳng B21
Chi tiết
JANMI khoá hèm vân phẳng O39
JANMI khoá hèm vân phẳng O39
Chi tiết
JANMI khoá hèm vân phẳng AC21
JANMI khoá hèm vân phẳng AC21
Chi tiết
JANMI khoá hèm vân phẳng CE21
JANMI khoá hèm vân phẳng CE21
Chi tiết
Kronoswiss D 3245 BD

Xuất sứ: 100% Thụy Sĩ
Kích thước: 1380 (D) x 193 (R) x 8mm
Khóa: bản quyền 5G Valinge với lẫy nhựa, hèm V 4 cạnh, cốt HDF siêu chịu nước.

Kronoswiss D 3245 BD

Giá: 315.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 305.000 (đ/m²)

Kronoswiss D 4109 NM

Xuất sứ: 100% Thụy Sĩ
Kích thước: 1380 (D) x 193 (R) x 8mm
Khóa: bản quyền cốt HDF siêu chịu nước.

Kronoswiss D 4109 NM

Giá: 315.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 305.000 (đ/m²)

Kronoswiss D 3244 NM

Xuất sứ: 100% Thụy Sĩ
Kích thước: 1380 (D) x 193 (R) x 8mm
Khóa: bản quyền cốt HDF siêu chịu nước.

Kronoswiss D 3244 NM

Giá: 315.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 305.000 (đ/m²)

Kronoswiss D 8305 BD

Xuất sứ: 100% Thụy Sĩ
Kích thước: 1380 (D) x 193 (R) x 8mm
Khóa: bản quyền cốt HDF siêu chịu nước.

Kronoswiss D 8305 BD

Giá: 315.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 305.000 (đ/m²)

Kronoswiss D 8021 BD

Xuất sứ: 100% Thụy Sĩ
Kích thước: 1380 (D) x 193 (R) x 8mm
Khóa: bản quyền cốt HDF siêu chịu nước.

Kronoswiss D 8021 BD

Giá: 315.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 305.000 (đ/m²)

Kronoswiss D 2573 BD

Xuất sứ: 100% Thụy Sĩ
Kích thước: 1380 (D) x 193 (R) x 8mm
Khóa: bản quyền cốt HDF siêu chịu nước.

Kronoswiss D 2573 BD

Giá: 315.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 305.000 (đ/m²)

Kronoswiss D 2253 BD

Xuất sứ: 100% Thụy Sĩ
Kích thước: 1380 (D) x 193 (R) x 8mm
Khóa: bản quyền cốt HDF siêu chịu nước.

Kronoswiss D 2253 BD

Giá: 315.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 305.000 (đ/m²)