Sàn Gỗ 370 Trường Chinh 024.629.53204 0982.008.540 - 0902.091.176 hmquyet@gmail.com hmquyet@gmail.com
Quick-Step Laminate Classic CL1016
Quick-Step Laminate Classic CL1016
Chi tiết
JANMI khoá hèm vân phẳng B21
JANMI khoá hèm vân phẳng B21
Chi tiết
JANMI khoá hèm vân phẳng O39
JANMI khoá hèm vân phẳng O39
Chi tiết
JANMI khoá hèm vân phẳng AC21
JANMI khoá hèm vân phẳng AC21
Chi tiết
JANMI khoá hèm vân phẳng CE21
JANMI khoá hèm vân phẳng CE21
Chi tiết
Kronoswiss D 4202 CP

Xuất sứ: 100% Thụy Sĩ
Kích thước: 1380 (D) x 193 (R) x 8mm
Khóa: bản quyền 5G Valinge với lẫy nhựa, hèm V 4 cạnh, cốt HDF siêu chịu nước.

Kronoswiss D 4202 CP

Giá: 560.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 540.000 (đ/m²)

Kronoswiss D 3035 CP

Xuất sứ: 100% Thụy Sĩ
Kích thước: 1380 (D) x 193 (R) x 8mm
Khóa: bản quyền 5G Valinge với lẫy nhựa, hèm V 4 cạnh, cốt HDF siêu chịu nước.

Kronoswiss D 3035 CP

Giá: 560.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 540.000 (đ/m²)

Kronoswiss D 3034 CP

Xuất sứ: 100% Thụy Sĩ
Kích thước: 1380 (D) x 193 (R) x 8mm
Khóa: bản quyền 5G Valinge với lẫy nhựa, hèm V 4 cạnh, cốt HDF siêu chịu nước.

Kronoswiss D 3034 CP

Giá: 560.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 540.000 (đ/m²)

Kronoswiss D 3033 CP

Xuất sứ: 100% Thụy Sĩ
Kích thước: 1380 (D) x 193 (R) x 8mm
Khóa: bản quyền 5G Valinge với lẫy nhựa, hèm V 4 cạnh, cốt HDF siêu chịu nước.

Kronoswiss D 3033 CP

Giá: 560.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 540.000 (đ/m²)

Kronoswiss D 3032 CP

Xuất sứ: 100% Thụy Sĩ
Kích thước: 1380 (D) x 193 (R) x 8mm
Khóa: bản quyền 5G Valinge với lẫy nhựa, hèm V 4 cạnh, cốt HDF siêu chịu nước.

Kronoswiss D 3032 CP

Giá: 560.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 540.000 (đ/m²)

Kronoswiss D 3031 CP

Xuất sứ: 100% Thụy Sĩ
Kích thước: 1380 (D) x 193 (R) x 8mm
Khóa: bản quyền 5G Valinge với lẫy nhựa, hèm V 4 cạnh, cốt HDF siêu chịu nước.

Kronoswiss D 3031 CP

Giá: 560.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 540.000 (đ/m²)

Kronoswiss D 3030 CP

Xuất sứ: 100% Thụy Sĩ
Kích thước: 1380 (D) x 193 (R) x 8mm
Khóa: bản quyền 5G Valinge với lẫy nhựa, hèm V 4 cạnh, cốt HDF siêu chịu nước.

Kronoswiss D 3030 CP

Giá: 560.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 540.000 (đ/m²)

Kronoswiss D 2025 CP

Xuất sứ: 100% Thụy Sĩ
Kích thước: 1380 (D) x 193 (R) x 8mm
Khóa: bản quyền 5G Valinge với lẫy nhựa, hèm V 4 cạnh, cốt HDF siêu chịu nước.

Kronoswiss D 2025 CP

Giá: 560.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 540.000 (đ/m²)