Sàn Gỗ 370 Trường Chinh 024.629.53204 0982.008.540 - 0902.091.176 hmquyet@gmail.com hmquyet@gmail.com
Quick-Step Laminate Classic CL1016
Quick-Step Laminate Classic CL1016
Chi tiết
JANMI khoá hèm vân phẳng B21
JANMI khoá hèm vân phẳng B21
Chi tiết
JANMI khoá hèm vân phẳng O39
JANMI khoá hèm vân phẳng O39
Chi tiết
JANMI khoá hèm vân phẳng AC21
JANMI khoá hèm vân phẳng AC21
Chi tiết
JANMI khoá hèm vân phẳng CE21
JANMI khoá hèm vân phẳng CE21
Chi tiết
Hornitex 455 OTTAWA BAY

- Xuất xứ: 100% Made in Germany
- Mã màu sản phẩm : 455
- Kích thước: 1292 mm (Dài) x 136 mm (Rộng) x 12 mm (Dày)
- Hèm khóa: 2G Valinge, cốt HDF siêu chịu nước.
- Tiêu chuẩn: AC4

Hornitex 455 OTTAWA BAY

Giá: Liên hệ

Hornitex 456 ONTARIO

- Xuất xứ: 100% Made in Germany
- Mã màu sản phẩm : 456
- Kích thước: 1292 mm (Dài) x 136 mm (Rộng) x 12 mm (Dày)
- Hèm khóa: 2G Valinge, cốt HDF siêu chịu nước.
- Tiêu chuẩn: AC4

Hornitex 456 ONTARIO

Giá: Liên hệ

Hornitex 458 MANITOBA

- Xuất xứ: 100% Made in Germany
- Mã màu sản phẩm : 458
- Kích thước: 1292 mm (Dài) x 136 mm (Rộng) x 12 mm (Dày)
- Hèm khóa: 2G Valinge, cốt HDF siêu chịu nước.
- Tiêu chuẩn: AC4

Hornitex 458 MANITOBA

Giá: Liên hệ

Hornitex 459 SUSSEX

- Xuất xứ: 100% Made in Germany
- Mã màu sản phẩm : 459
- Kích thước: 1292 mm (Dài) x 136 mm (Rộng) x 12 mm (Dày)
- Hèm khóa: 2G Valinge, cốt HDF siêu chịu nước.
- Tiêu chuẩn: AC4

Hornitex 459 SUSSEX

Giá: Liên hệ

Hornitex 460 SOMERSET

- Xuất xứ: 100% Made in Germany
- Mã màu sản phẩm : 460
- Kích thước: 1292 mm (Dài) x 136 mm (Rộng) x 12 mm (Dày)
- Hèm khóa: 2G Valinge, cốt HDF siêu chịu nước.
- Tiêu chuẩn: AC4

Hornitex 460 SOMERSET

Giá: Liên hệ

Hornitex 472-2 ALBERTA

- Xuất xứ: 100% Made in Germany
- Mã màu sản phẩm : 472-2
- Kích thước: 1292 mm (Dài) x 136 mm (Rộng) x 12 mm (Dày)
- Hèm khóa: 2G Valinge, cốt HDF siêu chịu nước.
- Tiêu chuẩn: AC4

Hornitex 472-2 ALBERTA

Giá: Liên hệ

Hornitex 472-1 ALBERTA

- Xuất xứ: 100% Made in Germany
- Mã màu sản phẩm : 472-1
- Kích thước: 1292 mm (Dài) x 194 mm (Rộng) x 10 mm (Dày)
- Hèm khóa: 5G Valinge, lõi gỗ HDF siêu chịu nước.
- Tiêu chuẩn: AC4

Hornitex 472-1 ALBERTA

Giá: Liên hệ

Hornitex 469 SOUTH DAKOTA

- Xuất xứ: 100% Made in Germany
- Mã màu sản phẩm : 469
- Kích thước: 1292 mm (Dài) x 194 mm (Rộng) x 10 mm (Dày)
- Hèm khóa: 5G Valinge, lõi gỗ HDF siêu chịu nước.
- Tiêu chuẩn: AC4

Hornitex 469 SOUTH DAKOTA

Giá: Liên hệ

Hornitex 462 PEAK DARK

- Xuất xứ: 100% Made in Germany
- Mã màu sản phẩm : 462
- Kích thước: 1292 mm (Dài) x 194 mm (Rộng) x 10 mm (Dày)
- Hèm khóa: 5G Valinge, lõi gỗ HDF siêu chịu nước.
- Tiêu chuẩn: AC4

Hornitex 462 PEAK DARK

Giá: Liên hệ