Sàn Gỗ 370 Trường Chinh 024.629.53204 0982.008.540 - 0902.091.176 hmquyet@gmail.com hmquyet@gmail.com
Quick-Step Laminate Classic CL1016
Quick-Step Laminate Classic CL1016
Chi tiết
JANMI khoá hèm vân phẳng B21
JANMI khoá hèm vân phẳng B21
Chi tiết
JANMI khoá hèm vân phẳng O39
JANMI khoá hèm vân phẳng O39
Chi tiết
JANMI khoá hèm vân phẳng AC21
JANMI khoá hèm vân phẳng AC21
Chi tiết
JANMI khoá hèm vân phẳng CE21
JANMI khoá hèm vân phẳng CE21
Chi tiết
DV 879 Sumatran Teak

- Mã sản phẩm : DV 879
- Kích thước: 1285 mm (Dài) x 137 mm (Rộng) x 12 mm (Dày)
- Quy cách: 1.0566 m²/gói, 6 ván/gói
- Tiêu chuẩn: AC4

DV 879 Sumatran Teak

Giá: 560.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 540.000 (đ/m²)

DV 703 Glen Doussie

- Mã sản phẩm : DV 703
- Kích thước: 1285 mm (Dài) x 137 mm (Rộng) x 12 mm (Dày)
- Quy cách: 1.0566 m²/gói, 6 ván/gói
- Tiêu chuẩn: AC4

DV 703 Glen Doussie

Giá: 560.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 540.000 (đ/m²)

DV 560 Canyon Acacia

- Mã sản phẩm : DV 560
- Kích thước: 1285 mm (Dài) x 137 mm (Rộng) x 12 mm (Dày)
- Quy cách: 1.0566 m²/gói, 6 ván/gói
- Tiêu chuẩn: AC4

DV 560 Canyon Acacia

Giá: 560.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 540.000 (đ/m²)

DV 550 NSW Spotted Gum

- Mã sản phẩm : DV 550
- Kích thước: 1285 mm (Dài) x 137 mm (Rộng) x 12 mm (Dày)
- Quy cách: 1.0566 m²/gói, 6 ván/gói
- Tiêu chuẩn: AC4

DV 550 NSW Spotted Gum

Giá: 560.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 540.000 (đ/m²)

DV 530 QLD Spotted Gum

- Mã sản phẩm : DV 530
- Kích thước: 1285 mm (Dài) x 137 mm (Rộng) x 12 mm (Dày)
- Quy cách: 1.0566 m²/gói, 6 ván/gói
- Tiêu chuẩn: AC4

DV 530 QLD Spotted Gum

Giá: 560.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 540.000 (đ/m²)

DV 510 Coastal Blackbutt

- Mã sản phẩm : DV 510
- Kích thước: 1285 mm (Dài) x 137 mm (Rộng) x 12 mm (Dày)
- Quy cách: 1.0566 m²/gói, 6 ván/gói
- Tiêu chuẩn: AC4

DV 510 Coastal Blackbutt

Giá: 560.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 540.000 (đ/m²)