Sàn Gỗ 370 Trường Chinh 024.629.53204 0982.008.540 - 0902.091.176 hmquyet@gmail.com hmquyet@gmail.com
Quick-Step Laminate Classic CL1016
Quick-Step Laminate Classic CL1016
Chi tiết
JANMI khoá hèm vân phẳng B21
JANMI khoá hèm vân phẳng B21
Chi tiết
JANMI khoá hèm vân phẳng O39
JANMI khoá hèm vân phẳng O39
Chi tiết
JANMI khoá hèm vân phẳng AC21
JANMI khoá hèm vân phẳng AC21
Chi tiết
JANMI khoá hèm vân phẳng CE21
JANMI khoá hèm vân phẳng CE21
Chi tiết
MF 889 Grand Teak

- Mã sản phẩm : MF 889
- Kích thước: 1288 mm (Dài) x 192 mm (Rộng) x 8 mm (Dày)
- Quy cách: 1.9784 m²/gói, 8 ván/gói
- Tiêu chuẩn: AC4

MF 889 Grand Teak

Giá: 295.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 285.000 (đ/m²)

MF 871 Pearl Teak

- Mã sản phẩm : MF 871
- Kích thước: 1288 mm (Dài) x 192 mm (Rộng) x 8 mm (Dày)
- Quy cách: 1.9784 m²/gói, 8 ván/gói
- Tiêu chuẩn: AC4

MF 871 Pearl Teak

Giá: 295.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 285.000 (đ/m²)

MF 863 Burmese Teak

- Mã sản phẩm : MF 863
- Kích thước: 1288 mm (Dài) x 192 mm (Rộng) x 8 mm (Dày)
- Quy cách: 1.9784 m²/gói, 8 ván/gói
- Tiêu chuẩn: AC4

MF 863 Burmese Teak

Giá: 295.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 285.000 (đ/m²)

MF 825 Rajah Teak

- Mã sản phẩm : MF 825
- Kích thước: 1288 mm (Dài) x 192 mm (Rộng) x 8 mm (Dày)
- Quy cách: 1.9784 m²/gói, 8 ván/gói
- Tiêu chuẩn: AC4

MF 825 Rajah Teak

Giá: 295.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 285.000 (đ/m²)

MF 806 Montreux Walnut

- Mã sản phẩm : MF 806
- Kích thước: 1288 mm (Dài) x 192 mm (Rộng) x 8 mm (Dày)
- Quy cách: 1.9784 m²/gói, 8 ván/gói
- Tiêu chuẩn: AC4

MF 806 Montreux Walnut

Giá: 295.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 285.000 (đ/m²)

MF 798 Tasmanian Jarrah

- Mã sản phẩm : MF 798
- Kích thước: 1288 mm (Dài) x 192 mm (Rộng) x 8 mm (Dày)
- Quy cách: 1.9784 m²/gói, 8 ván/gói
- Tiêu chuẩn: AC4

MF 798 Tasmanian Jarrah

Giá: 295.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 285.000 (đ/m²)

MF 738 African Wenge

- Mã sản phẩm : MF 738
- Kích thước: 1288 mm (Dài) x 192 mm (Rộng) x 8 mm (Dày)
- Quy cách: 1.9784 m²/gói, 8 ván/gói
- Tiêu chuẩn: AC4

MF 738 African Wenge

Giá: 295.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 285.000 (đ/m²)

MF 722 Hawaiian Koa

- Mã sản phẩm : MF 722
- Kích thước: 1288 mm (Dài) x 192 mm (Rộng) x 8 mm (Dày)
- Quy cách: 1.9784 m²/gói, 8 ván/gói
- Tiêu chuẩn: AC4

MF 722 Hawaiian Koa

Giá: 295.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 285.000 (đ/m²)

MF 703 Glen Doussie

- Mã sản phẩm : MF 703
- Kích thước: 1288 mm (Dài) x 192 mm (Rộng) x 8 mm (Dày)
- Quy cách: 1.9784 m²/gói, 8 ván/gói
- Tiêu chuẩn: AC4

MF 703 Glen Doussie

Giá: 295.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 285.000 (đ/m²)