Sàn Gỗ 370 Trường Chinh 024.629.53204 0982.008.540 - 0902.091.176 hmquyet@gmail.com hmquyet@gmail.com
Quick-Step Laminate Classic CL1016
Quick-Step Laminate Classic CL1016
Chi tiết
JANMI khoá hèm vân phẳng B21
JANMI khoá hèm vân phẳng B21
Chi tiết
JANMI khoá hèm vân phẳng O39
JANMI khoá hèm vân phẳng O39
Chi tiết
JANMI khoá hèm vân phẳng AC21
JANMI khoá hèm vân phẳng AC21
Chi tiết
JANMI khoá hèm vân phẳng CE21
JANMI khoá hèm vân phẳng CE21
Chi tiết
MV 502 Eskimo

- Mã sản phẩm : MV 502
- Kích thước: 848 mm (Dài) x 107 mm (Rộng) x 12 mm (Dày)
- Quy cách: 1.0884 m²/gói, 12 ván/gói
- Tiêu chuẩn: AC5

MV 502 Eskimo

Giá: Liên hệ

MV 368 Taroko Oak

- Mã sản phẩm : MV 368
- Kích thước: 848 mm (Dài) x 107 mm (Rộng) x 12 mm (Dày)
- Quy cách: 1.0884 m²/gói, 12 ván/gói
- Tiêu chuẩn: AC5

MV 368 Taroko Oak

Giá: Liên hệ

MV 331 Augusta Oak

- Mã sản phẩm : MV 331
- Kích thước: 848 mm (Dài) x 107 mm (Rộng) x 12 mm (Dày)
- Quy cách: 1.0884 m²/gói, 12 ván/gói
- Tiêu chuẩn: AC5

MV 331 Augusta Oak

Giá: Liên hệ

MV 330 Planked Oak

- Mã sản phẩm : MV 330
- Kích thước: 848 mm (Dài) x 107 mm (Rộng) x 12 mm (Dày)
- Quy cách: 1.0884 m²/gói, 12 ván/gói
- Tiêu chuẩn: AC5

MV 330 Planked Oak

Giá: Liên hệ

XV 502 Eskimo

- Mã sản phẩm : XV 502
- Kích thước: 1720 mm (Dài) x 188 mm (Rộng) x 12 mm (Dày)
- Quy cách: 1.9404 m²/gói, 6 ván/gói
- Tiêu chuẩn: AC5

XV 502 Eskimo

Giá: Liên hệ

XV 368 Taroko Oak

- Mã sản phẩm : XV 368
- Kích thước: 1720 mm (Dài) x 188 mm (Rộng) x 12 mm (Dày)
- Quy cách: 1.9404 m²/gói, 6 ván/gói
- Tiêu chuẩn: AC5

XV 368 Taroko Oak

Giá: Liên hệ

XV 331 Augusta Oak

- Mã sản phẩm : XV 331
- Kích thước: 1720 mm (Dài) x 188 mm (Rộng) x 12 mm (Dày)
- Quy cách: 1.9404 m²/gói, 6 ván/gói
- Tiêu chuẩn: AC5

XV 331 Augusta Oak

Giá: Liên hệ

XV 330 Planked Oak

- Mã sản phẩm : XV 330
- Kích thước: 1720 mm (Dài) x 188 mm (Rộng) x 12 mm (Dày)
- Quy cách: 1.9404 m²/gói, 6 ván/gói
- Tiêu chuẩn: AC5

XV 330 Planked Oak

Giá: Liên hệ

TZ 881 Honey Maple

- Mã sản phẩm : TZ 881
- Kích thước: 1285 mm (Dài) x 188 mm (Rộng) x 12 mm (Dày)
- Quy cách: 1.4496 m²/gói, 6 ván/gói
- Tiêu chuẩn: AC5

TZ 881 Honey Maple

Giá: 405.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 390.000 (đ/m²)