Sàn Gỗ 370 Trường Chinh 024.629.53204 0982.008.540 - 0902.091.176 hmquyet@gmail.com hmquyet@gmail.com
Quick-Step Laminate Classic CL1016
Quick-Step Laminate Classic CL1016
Chi tiết
JANMI khoá hèm vân phẳng B21
JANMI khoá hèm vân phẳng B21
Chi tiết
JANMI khoá hèm vân phẳng O39
JANMI khoá hèm vân phẳng O39
Chi tiết
JANMI khoá hèm vân phẳng AC21
JANMI khoá hèm vân phẳng AC21
Chi tiết
JANMI khoá hèm vân phẳng CE21
JANMI khoá hèm vân phẳng CE21
Chi tiết
Kaindl 38058

- Xuất xứ: 100% Áo
- Mã màu sản phẩm : 38058
- Bề mặt: Sần
- Tiêu chuẩn: E1, AC4

Kaindl 38058

Giá: 475.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 460.000 (đ/m²)

Kaindl 37658

- Xuất xứ: 100% Áo
- Mã màu sản phẩm : 37658
- Bề mặt: Sần
- Tiêu chuẩn: E1, AC4

Kaindl 37658

Giá: 475.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 460.000 (đ/m²)

Kaindl 37527

- Xuất xứ: 100% Áo
- Mã màu sản phẩm : 37527
- Bề mặt: Sần
- Tiêu chuẩn: E1, AC4

Kaindl 37527

Giá: 475.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 460.000 (đ/m²)

Kaindl 37526

- Xuất xứ: 100% Áo
- Mã màu sản phẩm : 37526
- Bề mặt: Sần
- Tiêu chuẩn: E1, AC4

Kaindl 37526

Giá: 475.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 460.000 (đ/m²)

Kaindl 37473

- Xuất xứ: 100% Áo
- Mã màu sản phẩm : 37473
- Bề mặt: Sần
- Tiêu chuẩn: E1, AC4

Kaindl 37473

Giá: 475.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 460.000 (đ/m²)

Kaindl 37267

- Xuất xứ: 100% Áo
- Mã màu sản phẩm : 37267
- Bề mặt: Sần
- Tiêu chuẩn: E1, AC4

Kaindl 37267

Giá: 450.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 460.000 (đ/m²)

Kaindl 34243

- Xuất xứ: 100% Áo
- Mã màu sản phẩm : 34243
- Bề mặt: Sần
- Tiêu chuẩn: E1, AC4

Kaindl 34243

Giá: 475.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 460.000 (đ/m²)

Kaindl 34073

- Xuất xứ: 100% Áo
- Mã màu sản phẩm : 34073
- Bề mặt: Sần
- Tiêu chuẩn: E1, AC4

Kaindl 34073

Giá: 475.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 460.000 (đ/m²)

Kaindl 34011

- Xuất xứ: 100% Áo
- Mã màu sản phẩm : 34011
- Bề mặt: Sần
- Tiêu chuẩn: E1, AC4

Kaindl 34011

Giá: 475.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 460.000 (đ/m²)