Sàn Gỗ 370 Trường Chinh 024.629.53204 0982.008.540 - 0902.091.176 hmquyet@gmail.com hmquyet@gmail.com
Quick-Step Laminate Classic CL1016
Quick-Step Laminate Classic CL1016
Chi tiết
JANMI khoá hèm vân phẳng B21
JANMI khoá hèm vân phẳng B21
Chi tiết
JANMI khoá hèm vân phẳng O39
JANMI khoá hèm vân phẳng O39
Chi tiết
JANMI khoá hèm vân phẳng AC21
JANMI khoá hèm vân phẳng AC21
Chi tiết
JANMI khoá hèm vân phẳng CE21
JANMI khoá hèm vân phẳng CE21
Chi tiết
Kronoswiss D 1240 NM

Xuất sứ: 100% Thụy Sĩ
Kích thước: 1380 (D) x 193 (R) x 8 mm
Khóa: bản quyền cốt HDF siêu chịu nước.

Kronoswiss D 1240 NM

Giá: 315.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 305.000 (đ/m²)

Kronoswiss D 8014 NM

Xuất sứ: 100% Thụy Sĩ
Kích thước: 1380 (L) x 193 (W) x 7mm
Khóa: bản quyền 5G Valinge với lẫy nhựa, hèm V 4 cạnh, cốt HDF siêu chịu nước.

Kronoswiss D 8014 NM

Giá: 310.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 290.000 (đ/m²)

Kronoswiss D 2745 PR

Xuất sứ: 100% Thụy Sĩ
Kích thước: 1380 (L) x 193 (W) x 7mm
Khóa: bản quyền 5G Valinge với lẫy nhựa, hèm V 4 cạnh, cốt HDF siêu chịu nước.

Kronoswiss D 2745 PR

Giá: 310.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 290.000 (đ/m²)

Kronoswiss D 2709 WG

Xuất sứ: 100% Thụy Sĩ
Kích thước: 1380 (L) x 193 (W) x 7mm
Khóa: bản quyền 5G Valinge với lẫy nhựa, hèm V 4 cạnh, cốt HDF siêu chịu nước.

Kronoswiss D 2709 WG

Giá: 310.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 290.000 (đ/m²)

Kronoswiss D 2304 WG

Xuất sứ: 100% Thụy Sĩ
Kích thước: 1380 (L) x 193 (W) x 7mm
Khóa: bản quyền 5G Valinge với lẫy nhựa, hèm V 4 cạnh, cốt HDF siêu chịu nước.

Kronoswiss D 2304 WG

Giá: 310.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 290.000 (đ/m²)

Kronoswiss D 2303 WG

Xuất sứ: 100% Thụy Sĩ
Kích thước: 1380 (L) x 193 (W) x 7mm
Khóa: bản quyền 5G Valinge với lẫy nhựa, hèm V 4 cạnh, cốt HDF siêu chịu nước.

Kronoswiss D 2303 WG

Giá: 310.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 290.000 (đ/m²)

Kronoswiss D 1491 PR

Xuất sứ: 100% Thụy Sĩ
Kích thước: 1380 (L) x 193 (W) x 7mm
Khóa: bản quyền 5G Valinge với lẫy nhựa, hèm V 4 cạnh, cốt HDF siêu chịu nước.

Kronoswiss D 1491 PR

Giá: 310.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 290.000 (đ/m²)

Kronoswiss D 1460 PR

Xuất sứ: 100% Thụy Sĩ
Kích thước: 1380 (L) x 193 (W) x 7mm
Khóa: bản quyền 5G Valinge với lẫy nhựa, hèm V 4 cạnh, cốt HDF siêu chịu nước.

Kronoswiss D 1460 PR

Giá: 310.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 290.000 (đ/m²)

Kronoswiss D 1404 PR

Xuất sứ: 100% Thụy Sĩ
Kích thước: 1380 (L) x 193 (W) x 7mm
Khóa: bản quyền 5G Valinge với lẫy nhựa, hèm V 4 cạnh, cốt HDF siêu chịu nước.

Kronoswiss D 1404 PR

Giá: 310.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 290.000 (đ/m²)