Sàn Gỗ 370 Trường Chinh 024.629.53204 0982.008.540 - 0902.091.176 hmquyet@gmail.com hmquyet@gmail.com
Quick-Step Laminate Classic CL1016
Quick-Step Laminate Classic CL1016
Chi tiết
JANMI khoá hèm vân phẳng B21
JANMI khoá hèm vân phẳng B21
Chi tiết
JANMI khoá hèm vân phẳng O39
JANMI khoá hèm vân phẳng O39
Chi tiết
JANMI khoá hèm vân phẳng AC21
JANMI khoá hèm vân phẳng AC21
Chi tiết
JANMI khoá hèm vân phẳng CE21
JANMI khoá hèm vân phẳng CE21
Chi tiết
Kronoswiss D 1289 PR

Xuất sứ: 100% Thụy Sĩ
Kích thước: 1380 (L) x 193 (W) x 7mm
Khóa: bản quyền 5G Valinge với lẫy nhựa, hèm V 4 cạnh, cốt HDF siêu chịu nước.

Kronoswiss D 1289 PR

Giá: 310.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 290.000 (đ/m²)

Kronoswiss D 654 PR

Xuất sứ: 100% Thụy Sĩ
Kích thước: 1380 (L) x 193 (W) x 7mm
Khóa: bản quyền 5G Valinge với lẫy nhựa, hèm V 4 cạnh, cốt HDF siêu chịu nước.

Kronoswiss D 654 PR

Giá: 310.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 290.000 (đ/m²)

Kronoswiss D 8014 NM

Xuất sứ: 100% Thụy Sĩ
Kích thước: 1380 (D) x 193 (R) x 8mm
Khóa: bản quyền 5G Valinge với lẫy nhựa, hèm V 4 cạnh, cốt HDF siêu chịu nước.

Kronoswiss D 8014 NM

Giá: 315.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 305.000 (đ/m²)

Kronoswiss D 8012 NM

Xuất sứ: 100% Thụy Sĩ
Kích thước: 1380 (D) x 193 (R) x 8mm
Khóa: bản quyền 5G Valinge với lẫy nhựa, hèm V 4 cạnh, cốt HDF siêu chịu nước.

Kronoswiss D 8012 NM

Giá: 315.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 305.000 (đ/m²)

Kronoswiss D 8011 NM

Xuất sứ: 100% Thụy Sĩ
Kích thước: 1380 (D) x 193 (R) x 8mm
Khóa: bản quyền 5G Valinge với lẫy nhựa, hèm V 4 cạnh, cốt HDF siêu chịu nước.

Kronoswiss D 8011 NM

Giá: 315.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 305.000 (đ/m²)

Kronoswiss D 4220 NM

Xuất sứ: 100% Thụy Sĩ
Kích thước: 1380 (D) x 193 (R) x 8mm
Khóa: bản quyền 5G Valinge với lẫy nhựa, hèm V 4 cạnh, cốt HDF siêu chịu nước.

Kronoswiss D 4220 NM

Giá: 315.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 305.000 (đ/m²)

Kronoswiss D 4195 SA

Xuất sứ: 100% Thụy Sĩ
Kích thước: 1380 (D) x 193 (R) x 8mm
Khóa: bản quyền 5G Valinge với lẫy nhựa, hèm V 4 cạnh, cốt HDF siêu chịu nước.

Kronoswiss D 4195 SA

Giá: 315.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 305.000 (đ/m²)

Kronoswiss D 3245 BD

Xuất sứ: 100% Thụy Sĩ
Kích thước: 1380 (D) x 193 (R) x 8mm
Khóa: bản quyền 5G Valinge với lẫy nhựa, hèm V 4 cạnh, cốt HDF siêu chịu nước.

Kronoswiss D 3245 BD

Giá: 315.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 305.000 (đ/m²)

Kronoswiss D 3219 NM

Xuất sứ: 100% Thụy Sĩ
Kích thước: 1380 (D) x 193 (R) x 8mm
Khóa: bản quyền 5G Valinge với lẫy nhựa, hèm V 4 cạnh, cốt HDF siêu chịu nước.

Kronoswiss D 3219 NM

Giá: 315.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 305.000 (đ/m²)