Sàn Gỗ 370 Trường Chinh 024.629.53204 0982.008.540 - 0902.091.176 hmquyet@gmail.com hmquyet@gmail.com
Quick-Step Laminate Classic CL1016
Quick-Step Laminate Classic CL1016
Chi tiết
JANMI khoá hèm vân phẳng B21
JANMI khoá hèm vân phẳng B21
Chi tiết
JANMI khoá hèm vân phẳng O39
JANMI khoá hèm vân phẳng O39
Chi tiết
JANMI khoá hèm vân phẳng AC21
JANMI khoá hèm vân phẳng AC21
Chi tiết
JANMI khoá hèm vân phẳng CE21
JANMI khoá hèm vân phẳng CE21
Chi tiết
Quick-Step Laminate Creo CR3183

- Mã sản phẩm : CR3183
- Chiều dài: 120 cm
- Chiều rộng: 19 cm
- Độ dày: 7 mm
- Quy cách: 1.824 m²/gói, 8 ván/gói

Quick-Step Laminate Creo CR3183

Giá: 485.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 470.000 (đ/m²)

Quick-Step Laminate Creo CR3182

- Mã sản phẩm : CR3182
- Chiều dài: 120 cm
- Chiều rộng: 19 cm
- Độ dày: 8 mm
- Quy cách: 1.824 m²/gói, 8 ván/gói

Quick-Step Laminate Creo CR3182

Giá: 480.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 470.000 (đ/m²)

Quick-Step Laminate Creo CR3181

- Mã sản phẩm : CR3181
- Chiều dài: 120 cm
- Chiều rộng: 19 cm
- Độ dày: 7 mm
- Quy cách: 1.824 m²/gói, 8 ván/gói

Quick-Step Laminate Creo CR3180

- Mã sản phẩm : CR3180
- Chiều dài: 120 cm
- Chiều rộng: 19 cm
- Độ dày: 7 mm
- Quy cách: 1.824 m²/gói, 8 ván/gói

Quick-Step Laminate Creo CR3179

- Mã sản phẩm : CR3179
- Chiều dài: 120 cm
- Chiều rộng: 19 cm
- Độ dày: 7 mm
- Quy cách: 1.824 m²/gói, 8 ván/gói

Quick-Step Laminate Creo CR3178

- Mã sản phẩm : CR3178
- Chiều dài: 120 cm
- Chiều rộng: 19 cm
- Độ dày: 7 mm
- Quy cách: 1.824 m²/gói, 8 ván/gói

Quick-Step Laminate Creo CR3177

- Mã sản phẩm : CR3177
- Chiều dài: 120 cm
- Chiều rộng: 19 cm
- Độ dày: 7 mm
- Quy cách: 1.824 m²/gói, 8 ván/gói

Quick-Step Laminate Creo CR3175

- Mã sản phẩm : CR3175
- Chiều dài: 120 cm
- Chiều rộng: 19 cm
- Độ dày: 7 mm
- Quy cách: 1.824 m²/gói, 8 ván/gói