Sàn Gỗ 370 Trường Chinh 024.629.53204 0982.008.540 - 0902.091.176 hmquyet@gmail.com hmquyet@gmail.com
Quick-Step Laminate Classic CL1016
Quick-Step Laminate Classic CL1016
Chi tiết
JANMI khoá hèm vân phẳng B21
JANMI khoá hèm vân phẳng B21
Chi tiết
JANMI khoá hèm vân phẳng O39
JANMI khoá hèm vân phẳng O39
Chi tiết
JANMI khoá hèm vân phẳng AC21
JANMI khoá hèm vân phẳng AC21
Chi tiết
JANMI khoá hèm vân phẳng CE21
JANMI khoá hèm vân phẳng CE21
Chi tiết
Thailux M30625

- Xuất xứ: 100% Thái Lan (VANACHAI Group)
- Mã màu sản phẩm : M30625
- Kích thước: 1205 mm (Dài) x 192 mm (Rộng) x 8 mm (Dày)
- Cốt HDF màu nâu , chịu lực 850kg/cm2
- Quy cách: 8 (thanh/hộp) = 1.85m2

Thailux M30625

Giá: 240.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 230.000 (đ/m²)

Thailux M3010

- Xuất xứ: 100% Thái Lan (VANACHAI Group)
- Mã màu sản phẩm : M3010
- Kích thước: 1205 mm (Dài) x 192 mm (Rộng) x 8 mm (Dày)
- Cốt HDF màu nâu , chịu lực 850kg/cm2
- Quy cách: 8 (thanh/hộp) = 1.85m2

Thailux M3010

Giá: 240.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 230.000 (đ/m²)

Thailux M20641

- Xuất xứ: 100% Thái Lan (VANACHAI Group)
- Mã màu sản phẩm : M20641
- Kích thước: 1205 mm (Dài) x 192 mm (Rộng) x 8 mm (Dày)
- Cốt HDF màu nâu , chịu lực 850kg/cm2
- Quy cách: 8 (thanh/hộp) = 1.85m2

Thailux M20641

Giá: 240.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 230.000 (đ/m²)

Thailux M10743

- Xuất xứ: 100% Thái Lan (VANACHAI Group)
- Mã màu sản phẩm : M10743
- Kích thước: 1205 mm (Dài) x 192 mm (Rộng) x 8 mm (Dày)
- Cốt HDF màu nâu , chịu lực 850kg/cm2
- Quy cách: 8 (thanh/hộp) = 1.85m2

Thailux M10743

Giá: 240.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 230.000 (đ/m²)

Thailux M10739

- Xuất xứ: 100% Thái Lan (VANACHAI Group)
- Mã màu sản phẩm : M10739
- Kích thước: 1205 mm (Dài) x 192 mm (Rộng) x 8 mm (Dày)
- Cốt HDF màu nâu , chịu lực 850kg/cm2
- Quy cách: 8 (thanh/hộp) = 1.85m2

Thailux M10739

Giá: 240.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 230.000 (đ/m²)

Thailux M10731

- Xuất xứ: 100% Thái Lan (VANACHAI Group)
- Mã màu sản phẩm : M10731
- Kích thước: 1205 mm (Dài) x 192 mm (Rộng) x 8 mm (Dày)
- Cốt HDF màu nâu , chịu lực 850kg/cm2
- Quy cách: 8 (thanh/hộp) = 1.85m2

Thailux M10731

Giá: 240.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 230.000 (đ/m²)

Thailux M10725

- Xuất xứ: 100% Thái Lan (VANACHAI Group)
- Mã màu sản phẩm : M10725
- Kích thước: 1205 mm (Dài) x 192 mm (Rộng) x 8 mm (Dày)
- Cốt HDF màu nâu , chịu lực 850kg/cm2
- Quy cách: 8 (thanh/hộp) = 1.85m2

Thailux M10725

Giá: 240.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 230.000 (đ/m²)

Thailux M10711

- Xuất xứ: 100% Thái Lan (VANACHAI Group)
- Mã màu sản phẩm : M10711
- Kích thước: 1205 mm (Dài) x 192 mm (Rộng) x 8 mm (Dày)
- Cốt HDF màu nâu , chịu lực 850kg/cm2
- Quy cách: 8 (thanh/hộp) = 1.85m2

Thailux M10711

Giá: 240.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 230.000 (đ/m²)

Thailux M10642

- Xuất xứ: 100% Thái Lan (VANACHAI Group)
- Mã màu sản phẩm : M10642
- Kích thước: 1205 mm (Dài) x 192 mm (Rộng) x 8 mm (Dày)
- Cốt HDF màu nâu , chịu lực 850kg/cm2
- Quy cách: 8 (thanh/hộp) = 1.85m2

Thailux M10642

Giá: 240.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 230.000 (đ/m²)