Sàn Gỗ 370 Trường Chinh 024.629.53204 0982.008.540 - 0902.091.176 hmquyet@gmail.com hmquyet@gmail.com
Quick-Step Laminate Classic CL1016
Quick-Step Laminate Classic CL1016
Chi tiết
JANMI khoá hèm vân phẳng B21
JANMI khoá hèm vân phẳng B21
Chi tiết
JANMI khoá hèm vân phẳng O39
JANMI khoá hèm vân phẳng O39
Chi tiết
JANMI khoá hèm vân phẳng AC21
JANMI khoá hèm vân phẳng AC21
Chi tiết
JANMI khoá hèm vân phẳng CE21
JANMI khoá hèm vân phẳng CE21
Chi tiết
Thaistar BT-1070

- Xuất xứ: 100% Thái Lan
- Mã màu sản phẩm : BT-1070
- Kích thước: 1205 mm (Dài) x 193 mm (Rộng) x 12 mm (Dày)
- Tiêu chuẩn: AC4

Thaistar BT-1070

Giá: 305.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 295.000 (đ/m²)

Thaistar BT-2083

- Xuất xứ: 100% Thái Lan
- Mã màu sản phẩm : BT-2083
- Kích thước: 1205 mm (Dài) x 193 mm (Rộng) x 12 mm (Dày)
- Tiêu chuẩn: AC4

Thaistar BT-2083

Giá: 305.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 295.000 (đ/m²)

Thaistar BT-10739

- Xuất xứ: 100% Thái Lan
- Mã màu sản phẩm : BT-10739
- Kích thước: 1205 mm (Dài) x 193 mm (Rộng) x 12 mm (Dày)
- Tiêu chuẩn: AC4

Thaistar BT-10739

Giá: 305.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 295.000 (đ/m²)

Thaistar BT-10733

- Xuất xứ: 100% Thái Lan
- Mã màu sản phẩm : BT-10733
- Kích thước: 1205 mm (Dài) x 193 mm (Rộng) x 12 mm (Dày)
- Tiêu chuẩn: AC4

Thaistar BT-10733

Giá: 305.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 295.000 (đ/m²)

Thaistar BT-10711

- Xuất xứ: 100% Thái Lan
- Mã màu sản phẩm : BT-10711
- Kích thước: 1205 mm (Dài) x 193 mm (Rộng) x 12 mm (Dày)
- Tiêu chuẩn: AC4

Thaistar BT-10711

Giá: 305.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 295.000 (đ/m²)

Thaistar BT-1068

- Xuất xứ: 100% Thái Lan
- Mã màu sản phẩm : BT-1068
- Kích thước: 1205 mm (Dài) x 193 mm (Rộng) x 12 mm (Dày)
- Tiêu chuẩn: AC4

Thaistar BT-1068

Giá: 305.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 295.000 (đ/m²)

Thaistar VN-30625

- Xuất xứ: 100% Thái Lan
- Mã màu sản phẩm : VN-30625
- Kích thước: 1205 mm (Dài) x 192 mm (Rộng) x 8 mm (Dày)
- Tiêu chuẩn: AC4

Thaistar VN-30625

Giá: 230.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 220.000 (đ/m²)

Thaistar VN-2083

- Xuất xứ: 100% Thái Lan
- Mã màu sản phẩm : VN-2083
- Kích thước: 1205 mm (Dài) x 192 mm (Rộng) x 8 mm (Dày)
- Tiêu chuẩn: AC4

Thaistar VN-2083

Giá: 230.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 220.000 (đ/m²)

Thaistar VN-20726

- Xuất xứ: 100% Thái Lan
- Mã màu sản phẩm : VN-20726
- Kích thước: 1205 mm (Dài) x 192 mm (Rộng) x 8 mm (Dày)
- Tiêu chuẩn: AC4

Thaistar VN-20726

Giá: 230.000 (đ/m²)

Khuyến mãi: 220.000 (đ/m²)